Bentonit na čírenie vína

Bentonit na čírenie vína 0,5kgPoužitie
Cena s DPH
5,90 EUR
EAN
8588000796069
Obj. číslo
9020180
Minimálny odber
1 Ks
Dostupnosť
Na sklade
Použitie
Odstraňuje bielkovinové základy z vína. Pridáva sa do muštu pred kvasením. V mušte a víne naväzuje na seba exhaláty a postrekové látky. Zbavuje tieto produkty dymovej príchute, ktorá prechádza v priemyselných oblastiach s ovocím do vína.

Vlastnosti
prírodná ekologicky nezávadná hornina, ktorej podstatnú časť tvorí hydratovaný kremičitan hlinitý, koloidnej povahy. Má schopnosť adsorbovať v napúčavom stave bielkoviny. Bez chuti a zápachu.


Bentonity sú prírodné hlinité silikáty, tvoriace Montmorillonit (Al2O3.4SiO2.nH2O), ktoré vodou napučajú a zrážajú sa vplyvom elektrolytov, pričom adsorbujú kladne nabité molekuly, najmä bielkoviny.
Sú vo forme prášku alebo granúl biele, svetlo hnedé alebo svetlo šedej farby. Nesmie mať cudziu vôňu (po plesni) a nesmie odovzdávať vínu nevhodnou vôňu alebo chuť. Nesmie obsahovať ťažké kovy, arzén, železo, vápnik a horčík nad stanovenú hranicu.
Názov je podľa náleziska u Fort Benton v štáte Wyoming - USA. Zistenie vzácnych vlastností bentonitu, jeho botnavost, adsorpčné schopnosť a pod, viedla k hľadaniu ďalších nálezísk.
Bentonity sa po ťažbe pre potravinárske účely čistia, chemicky upravujú kyselinou chlorovodíkovou, lúhmi a pod.

Dávky bentonitu pre čírenie vín sa určujú predbežnou skúškou. Spravidla sa používa dávka pre mušty 50 - 100 g, pre vína 30 - 150 gl-1. Bentonit sa pred použitím nechá napučať v 10 násobnom množstve čistej vody, tým sa lamely bentonitu oddiali od seba a častice tvoria veľmi stálu suspenziu. lg bentonitu vytvára adsorpčné plochu až 5 m². K tomu pristupuje relatívne dobrá priechodnosť lamiel v časticiach. Zrážanie bentonitu s bielkovinami a inými kaliacim látkami prebieha rôzne rýchlo podľa zloženia vína.