Karate ZEON
Produkty / Agrochémia

Karate ZEON 5mlPostrekový, svetlostabilný, syntetický pyretroidný insekticídny prípravok v úprave mikroenkapsulátu určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom
Cena s DPH
2,77 EUR
EAN
8586002984996
Obj. číslo
9380685
Minimálny odber
1 Ks
Dostupnosť
Na sklade
Postrekový, svetlostabilný, syntetický pyretroidný insekticídny prípravok v úprave mikroenkapsulátu určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom

Účinná látka
50g/l lambda cyhalothrin

Úprava
CS mikroenkapsulovaný koncentrát

Prípravok Karate Zeon na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyrethroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed.

Pôsobí predovšetkým proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako kontaktný jed. Ďalej má veľmi dobrý účinok na cicavý hmyz (Homoptera). Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie aj proti postupne nastupujúcim škodcom.

Dráždivé účinky vyvolávajú nekľud u hmyzu a nútia aj skryte žijúce druhy ku kontaktu s účinnou látkou.

Technológia Zeon bola vyvinutá a je patentovaná spoločnosťou Syngenta. V porovnaní s inými formulačnými technológiami mikroenkapsulácie má celý rad výhod (napr. veľkosť kapsuliek Karate Zeon sa pohybuje v rozmedzí 3-5 mikrónov na rozdiel od konvenčných formulácii, kde je veľkosť 20-50 mikrónov. Jedná sa o formuláciu s rýchlo sa uvoľňujúcou účinnou látkou. Formulácia obsahuje nízke množstvo rozpúšťadiel a má vysokú mrazuvzdornosť.

Formulácia typu Zeon významne zlepšuje toxikologické parametre (dráždivosť očí a pokožky).
Formulácia typu Zeon neovplyvňuje hladinu rezíduí v ošetrených plodinách v porovnaní s formuláciami EC a WG a taktiež nie sú rozdiely v environmentálnych parametroch ani vplyve na necieľové organizmy (napr. včely).

Podstata účinku spočíva v tom, že po aplikácii prípravku Karate Zeon nastáva odparenie postrekovej tekutiny z povrchu ošetrenej rastliny a okamžite po zaschnutí väčšie mikrokapsulky pukajú a uvoľňujú účinnú látku. Menšie kapsulky zostávajú neporušené ale taktiež rýchlo uvoľňujú L-cyhalotrin na povrch ošetrenej rastliny. Postrek sa vyznačuje vysokou adhéziou k povrchu rastliny. Olejová zložka napomáha zväčšiť akčný rádius až o 40%.

Prípravok Karate Zeon je povolený k ochrane viac ako 100 plodín proti viac ako 250 škodcom.

(H302) Škodlivý po požití.
(H317) Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
(H400) Veľmi toxický pre vodné organizmy.
(H410) Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Používajte biocídy ako aj všetky ostatné chemické prípravky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Rozsah použitia

Broskyne
Dávka na 10l vody
1.5 ml
Čakacia lehota v dňoch
28
Ďaľšie vhodné prípravky
Cesnak
Dávka na 10l vody
5 ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
Jablone
Dávka na 10l vody
5 ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
Dávka na 10l vody
10 ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
Jadroviny
Dávka na 10l vody
1.5 ml
Čakacia lehota v dňoch
28
Ďaľšie vhodné prípravky
Jahody
Dávka na 10l vody
2 ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
Ďaľšie vhodné prípravky
Kapustová zelenina
Dávka na 10l vody
1.5 ml
Čakacia lehota v dňoch
14
Ďaľšie vhodné prípravky
Dávka na 200-500l vody/ha
2,5 ml
Čakacia lehota v dňoch
7
Dávka na 10l vody
1.5 ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
Mečíky
Dávka na 10l vody
3 ml
Čakacia lehota v dňoch
3
Okrasné rastliny
Dávka na 10l vody
5-10 ml
Čakacia lehota v dňoch
3
Dávka na 10l vody
3 ml
Čakacia lehota v dňoch
3
Ovocné dreviny
Dávka na 10l vody
1 ml
Čakacia lehota v dňoch
AT
Ruže
Dávka na 10l vody
3 ml
Čakacia lehota v dňoch
3
Zemiaky
Dávka na 10l vody
1.5 ml
Čakacia lehota v dňoch
14
* AT - prípravok sa aplikuje v presne stanovenom agrotechnickom termíne alebo v určitom vývojovom štádiu ošetrovanej plodiny