Zemiaky - Pýr plazivý


Pýr plazivý (Elytrigia repens) je trváca trávovtá burina so širokým výskytom, podzemná charakteristická bielymi rizómami. Vyskytuje na obrábaných a neobrábaných pôdach na celom svete, s výnimkou extrémne severných a extrémne južných polôh. Uprednostňuje ľahké humózne a piesočnaté pôdy, ale rastie aj na všetkých ostatných pôdnych typoch okrem na viatych piskoch a močiaroch. Ako burina sa vyskytuje vo väčšine poľných a zeleninárskych plodín, je jednou z najnebezpečnejších burín vôbec.

Doporučené dávkovanie

Názov prípravku
Dávka na 10l vody
Čakacia lehota
(v dňoch)
10 - 15 ml
AT
* AT - prípravok sa aplikuje v presne stanovenom agrotechnickom termíne alebo v určitom vývojovom štádiu ošetrovanej plodiny