Ľan - Trváce buriny


Zloženie burín závisí od oblasti, roku a od samotnej vinice. Vo vinohradoch sa nachádza veľké množstvo jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových, letných aj ozimných jednoročných a trvácich burín. Trváce buriny ako sú napríklad: pupenec roľný- Convolvulus arvensis, cirok alepský - Sorghum halepense, prstnatec obyčajný - Cynodon dactylon, pýr plazivý - Elytrigia repens alebo iné viac významné ako jednoročné.

Doporučené dávkovanie

Názov prípravku
Dávka na 10l vody
Čakacia lehota
(v dňoch)
30 - 40 ml
8 -10