Ovocné dreviny - Húsenice rôznych motýľov


1.) Mníška zlatoritka (Euproctis chrysorrhoea)
spôsobuje holožery na rôznych ovocných drevinách predovšetkým na cestných stromoradiach. Škodca má za rok jednu generáciu.
Ochrana: Škodcu ničíme hlavne mechanicky odrezávaním a spaľovaním zimných hniezd húseníc ešte pred začiatkom pučania ovocných stromov.
2.) Mníška veľkohlavá (Lymantria dispar) je nepravidelne sa vyskytujúcim škodcom rôznych ovocných drevín, pretože sa v priebehu 3-4 rokov premnoží, potom však zmizne často až na 10-20 rokov. Húsenice sú veľmi žravé, často spôsobujú holožery na napadnutých stromoch. Prezimuje v štádiu vajíčok.
3.) Spriadač americký (Hyphantria cunea) sa vyskytuje iba v najteplejších oblastiach Slovenska a ročne máva dve generácie. Prezimuje v štádiu kukiel. Prvá generácia sa roji v máji druhá koncom júla a v auguste, tá je však početnejšia a preto môže napáchať ešte väčšie škody. Často spôsobuje holožeru na napadnutých stromoch.

Doporučené dávkovanie

Názov prípravku
Dávka na 10l vody
Čakacia lehota
(v dňoch)
1 ml
AT
* AT - prípravok sa aplikuje v presne stanovenom agrotechnickom termíne alebo v určitom vývojovom štádiu ošetrovanej plodiny