Paprika - Vošky


sú najvážnejšími škodcami papriky. Škodia nie len vyciciavaním rastlinných šiav ale aj roznášaním nebezpečných vírusov, ktoré môžu výrazne znížiť úrodu papriky. Na paprike sa najčastejšie vyskytuje voška broskyňová a voška rešetliaková. Táto skutočnosť je dôležitá predovšetkým z hľadiska výberu prípravkov.

Doporučené dávkovanie

Názov prípravku
Dávka na 10l vody
Čakacia lehota
(v dňoch)
Agrovital 50ml
3-5ml
AT