Paprika - Roztočce


majú 4 páry končatín a schopnosť vytvárať pavučinky na napadnutých rastlinách. Sú veľmi drobné 0.5-0.6 mm a voľným okom nie sú takmer viditeľné. Na ich prítomnosť nás upozornia striebristé, žltohnedé alebo bronzovohnedé škvrnky na vrchnej strane napadnutých listov.

Doporučené dávkovanie

Názov prípravku
Dávka na 10l vody
Čakacia lehota
(v dňoch)
Agrovital 50ml
3-5ml
AT