Čerešne a višne - Piliarka čerešňová


< Späť
Larvy tohto škodcu okienkujú listy čerešní a višní.
Škodca prezimuje ako larva v pôde, dobre ukrytá v pavučinovom zámotku. Na jar sa zakukľuje a v máji sa liahnu osičky, pričom samičky kladú na listy čerešní a višní vajíčka, z ktorých asi o týždeň začínajú liahnuť larvy, ktoré požierajú vrchnú časť listov, pričom spodná časť listov ostáva neporušená. Tomuto spôsobu požiadania hovoríme skeletovanie listov čerešní. Pri nadmernom výskyte škodcu napadnuté stromy sú celé zhnednuté a vyzerajú akoby boli spálené. Larvy po požere padajú na zem, kde v pôde prezimujú ukryté v zámotkoch. Výskyt piliarky sa snažíme obmedziť mechanický, to znamená napadnuté letorasty pravidelne odstrihávame a opadané listy z pod korún stromom na jeseň vyhrabeme a zlikvidujeme.

Škodca napadá najmä čerešne, slivky, marhule a broskyne. V korunách stromov často pozorujeme množstvo húseníc, ktoré vytvárajú veľké, riedkou pavučinou opradené hniezda, v ktorých spôsobujú holožery listov a v pavučinách sa nachádza čierny trus húseníc. Na jar sa liahnu dospelé osičky, ktoré sa rozlietajú do korún stromov. Po ich oplodnení samičky kladú žlté vajíčka na rub listov, z ktorých sa za niekoľko dní liahnu larvy, ktoré obžierajú listy a súčasne priadu spoločné hniezda. Dospelé húsenice po vláknach sa spúšťajú na zem alebo zliezajú po kmeňoch stromov a v hĺbke 20 – 30 cm pradú pavučinové zlepené hniezda, v ktorých prezimujú. Napadnuté stromy sa snažíme mechanicky chrániť tak, že pavučinové hniezda s húsenicami odstrihneme a zlikvidujeme. Z chemických prípravkov používame vyššie uvedené insekticídy.

Neboli nájdené žiadne produkty !

Neboli nájdené žiadne vhodné dostupné produkty !

Doporučené dávkovanie

Názov prípravku
Dávka na 10l vody
Čakacia lehota
(v dňoch)