Obilniny - Dvojklíčnolistové buriny (lipkavec)


< Späť
Jednoročná ozimná burina

Výskyt
Na ornej pôde zarastá takmer všetky plodiny, najviac však ozimné obiloviny, strukoviny. Znáša dobre zatienených a môže sa vyskytovať aj v hustých porastoch. Patrí k našim i svetovým najnebezpečnejším druhom na ornej pôde.

Má vysokú konkurenčnú schopnosť.

V posledných desaťročiach sa intenzívne šíri vďaka vysokému zastúpeniu ozimín, vyšším dávkam priemyselných hnojív a tiež preto, že je relatívne odolný voči väčšiemu počtu herbicídov.

Často spôsobuje padanie obilia a zhoršuje kvalitu zberu.

Neboli nájdené žiadne produkty !

Neboli nájdené žiadne vhodné dostupné produkty !